2005
(II edición)
             

  Ila
Mes
Month
Eguna
Día
Day
Ordua
Hora
Time
Eliza
Iglesia
Church
Musikoak
Músicos
Musicians
 

  Abuztua
Agosto
August
16 20:00 Axpe-Busturia.
Santa Maria
Francesc Jové, tenorea
Miquel González, organo
 

  Abuztua
Agosto
August
18 20:00 Elantxobe.
San Nikolas
Josep M. Berenguer, tenorea
Benantzi Bilbao, organo
 

  Abuztua
Agosto
August
20 20:00 Bermeo.
Santa Eufemia
Marisol Mendive , organo  

  Abuztua
Agosto
August
21 20:30 Gernika-Lumo
Santa Maria

Piero Bisa, flauta travesera
Giuseppe Guardiani , organo

 

  Abuztua
Agosto
August
23 20:30 Arteaga.
Santa Maria
Benantzi Bilbao, organo  

  Abuztua
Agosto
August
25 20:15 Mundaka.
Santa Maria
Javier Artigas , organo  

  Abuztua
Agosto
August
27 20:30 Bermeo.
San Prantzizko

María Folco, mezzo-soprano
Capella Joan Baptista Comes

 

  Abuztua
Agosto
August
28 20:30 Gernika-Lumo.
San Pedro
María Folco, mezzo-soprano
Capella Joan Baptista Comes